• Hrvatski
 • English
 • Mikrobiologija

  Mikrobiologija na Cezih-u

  U petak 17.11.2017., certificirali smo naš program za kliničku mikrobiologiju (KLMB), odnosno usješno prošli certifikaciju programske podrške za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom (koja je otvorena od 13.11.2017 do 15.12.2017.).

  Popis firmi koje su do sada prošle tu certifikaciju možete vidjeti na poveznici:

  Na taj način smo dobili zeleno svjetlo za priključenje svih “naših” mikrobiologija na Cezih.

  Što to znači?

  Zavodi koji imaju naš program ne trebaju raditi u biti ništa novo, jer ćemo njihove mikrobiologije programski priključiti na Cezih odmah.
  Mikrobiologije koje nemaju certificirane programe, a hoće biti na Cezih-u,  trebaju ili certificirati te postojeće programe ili preći na neki drugi, već certificirani program.

  Svrha?

  Sve ovo je napravljeno da bi se eNalazi mikrobiologije pojavili na računalima doktora PZZ nedugo nakon njihovog potpisivanja u labosu.
  S druge strane, prestaje potreba za ručnim “unosom” podataka o pacijentima i SKZZ uputnicama. Svi podaci pacijenta se preko MBO-a dobiju od Hzzo web servisa, a svi podaci uputnice jednim gumbom preuzmu s Ceziha.

  Ako tome dodate naše barkodiranje uzoraka i radnih naloga, dobili ste – laboratorij bez papira (i tonera).

  Naš program radi u laboratorijima s više radilišta i više ispostava, poput NZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatskog zavoda za JZ, ZJZ Zagrebačke županije, ZJZ Varaždinske županije…

  Kontaktirajte nas