Apli-HES

Higijensko epidemiološka služba

Program evidentira svaki posjet pacijenata/osoba i sve događaje u epidemiološkoj službi Zavoda i to u pravilu jednim klikom na predefinirane normative postupaka i materijala (kao check-box-ove). Specijalist epidemiolog se brine o zdravstvenom kartonu pacijenta, a sanitarni inženjeri i tehničari – o posjetima, postupcima, predračunima, blagajničkom dnevniku, mjesečnim izvješćima i slično.


Posjet – sanitarna iskaznica

Rad u ambulanti

U posjetima ambulanti (djelatnost 1090000), evidentira se klasična povijest bolesti i pacijentu pružene usluge u ordinaciji ili kući (epidemiološki izvid), moguć je ispis eventualnih recepata, uputnica, putnih naloga (kao i za svaku drugu ordinaciju)

Pored toga nudi se evidencija dokumenata za:

 • Praćenje zaraznih bolesti (prijava zarazne bolesti)
 • Cijepljenje, bilo besplatno – za djecu i kronične bolesnike, bilo za sve ostale uz plaćanje
 • Prijava neželjenih pojava pri imunizaciji (reakcije na cjepivo)
 • Antirabične zaštite odnosno antirabično tretiranje s uključenim individualnim listom antirabičnog tretiranja (prijave, karantena…)
 • Epidemiološke ankete (općenite i/ili specijalizirane poput hepatitisa B i C)

Sanitarne iskaznice

U odsjeku za Sanitarne iskaznice (interna poddjelatnost 602), automatski se generiraju:

 • Crna uputnica za mikrobiologiju
 • Bar-code naljpnica za ljepljenje na posudicu uzorka
 • Potvrda o preuzetom uzorku (za sanitarnu knjižicu)
 • Račun i/ili uplatnica
Interna mikrobiološka uputnica
Potvrda hig. min.

Higijenski minimum

U internoj poddjelatnosti 603 s nazivom poslovi higijenskog minimuma, program pored računa/uplatnica generira

 • Potvrdu o pohađanju tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica (osnovni ili prošireni program)

Prevencija ovisnosti

U djelatnosti 1090100, Prevencija ovisnosti, program evidentira događaje klasične ordinacije, ali omogućuje i ažuriranje dokumenta

 • Skraćeni (i/ili) pompidou obrazac o anketi i ponašanju ovisnika

Tim za DDD

Program nudi klasičan unos postupaka i utrošenog materijala za organizacijski tim dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a koristi blagodati velikog sustava poput dostupnosti i dijeljenja podataka o kupcima, osobama, realizaciji… Ako se opremite tabletom i prijenosnim printerom, možete ispisati i uručiti račun korisniku dok ste još na terenu.


Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu
Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu (zbirno)

Izvješća

Za sve djelatnosti, program pored svega navedenog nudi i mogućnost ispisa i specijaliziranih i općenitih dokumenata:

 • HZJZ Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu, pri čemu program dopunjava postojeći xls (trenutno verzija 3)
 • Dnevno i mjesečno izvješće o radu
 • Financijska izvješća tima po pacijentima, postupcima, dijagnozama, djelatnostima, timovima, ordinariusima, vremenskim i kadrovskim normativima, mjestima i pacijentima…
 • Blagajnički dnevnik
 • Transportna lista uzoraka za laboratorij

Disclocirano preuzimanje uzoraka

U poddjelatnosti 624, program može evidentirati uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage humane i sanitarne mikrobiologije, pri čemu:

 • Ispisuje naljepnicu s bar-code-om uzorka za ljepljenje na kutijicu (sample id)
 • Izračunava eventualnu participaciju za crvene uputnice (ako se klikne na pretrage koje se na uputnici traže)
 • Omogućava on-line informaciju o trenutnom statusu nalaza u mikrobiologiji
Decentralizirano preuzimanje uzora