• Hrvatski
 • English
 • Apli-HES

  Higijensko epidemiološka služba

  Program evidentira svaki posjet pacijenata/osoba i sve događaje u epidemiološkoj službi Zavoda i to u pravilu jednim klikom na predefinirane normative postupaka i materijala (kao check-box-ove). Specijalist epidemiolog se brine o zdravstvenom kartonu pacijenta, a sanitarni inženjeri i tehničari – o posjetima, postupcima, predračunima, blagajničkom dnevniku, mjesečnim izvješćima i slično.


  Posjet – sanitarna iskaznica

  Rad u ambulanti

  U posjetima ambulanti (djelatnost 1090000), evidentira se klasična povijest bolesti i pacijentu pružene usluge u ordinaciji ili kući (epidemiološki izvid), moguć je ispis eventualnih recepata, uputnica, putnih naloga (kao i za svaku drugu ordinaciju)

  Pored toga nudi se evidencija dokumenata za:

  • Praćenje zaraznih bolesti (prijava zarazne bolesti)
  • Cijepljenje, bilo besplatno – za djecu i kronične bolesnike, bilo za sve ostale uz plaćanje
  • Prijava neželjenih pojava pri imunizaciji (reakcije na cjepivo)
  • Antirabične zaštite odnosno antirabično tretiranje s uključenim individualnim listom antirabičnog tretiranja (prijave, karantena…)
  • Epidemiološke ankete (općenite i/ili specijalizirane poput hepatitisa B i C)

  Sanitarne iskaznice

  U odsjeku za Sanitarne iskaznice (interna poddjelatnost 602), automatski se generiraju:

  • Crna uputnica za mikrobiologiju
  • Bar-code naljpnica za ljepljenje na posudicu uzorka
  • Potvrda o preuzetom uzorku (za sanitarnu knjižicu)
  • Račun i/ili uplatnica
  Interna mikrobiološka uputnica
  Potvrda hig. min.

  Higijenski minimum

  U internoj poddjelatnosti 603 s nazivom poslovi higijenskog minimuma, program pored računa/uplatnica generira

  • Potvrdu o pohađanju tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica (osnovni ili prošireni program)

  Prevencija ovisnosti

  U djelatnosti 1090100, Prevencija ovisnosti, program evidentira događaje klasične ordinacije, ali omogućuje i ažuriranje dokumenta

  • Skraćeni (i/ili) pompidou obrazac o anketi i ponašanju ovisnika

  Tim za DDD

  Program nudi klasičan unos postupaka i utrošenog materijala za organizacijski tim dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a koristi blagodati velikog sustava poput dostupnosti i dijeljenja podataka o kupcima, osobama, realizaciji… Ako se opremite tabletom i prijenosnim printerom, možete ispisati i uručiti račun korisniku dok ste još na terenu.


  Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu
  Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu (zbirno)

  Izvješća

  Za sve djelatnosti, program pored svega navedenog nudi i mogućnost ispisa i specijaliziranih i općenitih dokumenata:

  • HZJZ Indikatori HED po postupcima i danima u mjesecu, pri čemu program dopunjava postojeći xls (trenutno verzija 3)
  • Dnevno i mjesečno izvješće o radu
  • Financijska izvješća tima po pacijentima, postupcima, dijagnozama, djelatnostima, timovima, ordinariusima, vremenskim i kadrovskim normativima, mjestima i pacijentima…
  • Blagajnički dnevnik
  • Transportna lista uzoraka za laboratorij

  Disclocirano preuzimanje uzoraka

  U poddjelatnosti 624, program može evidentirati uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage humane i sanitarne mikrobiologije, pri čemu:

  • Ispisuje naljepnicu s bar-code-om uzorka za ljepljenje na kutijicu (sample id)
  • Izračunava eventualnu participaciju za crvene uputnice (ako se klikne na pretrage koje se na uputnici traže)
  • Omogućava on-line informaciju o trenutnom statusu nalaza u mikrobiologiji
  Decentralizirano preuzimanje uzora