Apli-EKO

Program namijenjen službi za zdravstvenu ekologiju s laboratorijima, prati odnosno evidentira proceduralne korake svih laboratorija, od uzimanja uzoraka do ispisa nalaza i računa korisnika.

Neovisno koju vrstu analize radimo (Redovite Periodičke ili Sukladne), u laboratorijima pratimo obradu uzoraka hrane, otisaka te vode za piće, površinskih voda, otpadnih voda, voda iz bazena, bunara i jacuzzy-ja.
Jedan od prikaza naše forme za preuzimanje uzoraka vidite na slici desno, na kojoj su polja osobe koja uzorkuje, mjesta/lokacije uzorkovanja, objekta iz kojega je uzorak uzet,  podataka o zahtjevatelju i razlogu zahtijevanja pretraga.
Ne zaboravljamo niti komercijalne podatke poput odgovorne osobe, vlasnika, korisnika, isporučitelja, platitelja ispravne ili neispravne analize, ugovora, narudžbenice, zapisnika, pa i samog predračuna/ponude (ako treba).

 
U program su unaprijed ugrađeni (od strane stručnog osoblja korisnika) ispitni parametri prema vrstama analiza, što je vidljivo i na ekranu i na ispitnom izvješću.
Za fizikalno kemijske analize se vidi Naziv analize, Korištena metoda, JM,  Referentne vrijednosti, Rezultat mjerenja, Nesukladnost, Ispravnost, Opisno polje, podatak o Mjerljivosti, (ispisuje li se), je li metoda Akreditirana, podatak Ocjenjiv i je li podugovoreno.

Na mikrobiološkoj tabeli nalaza vode prikazuju se Vrste analize/pretrage, Metoda, JM, Donja granica, Gornja granica, Rezultat, Mjerna nesigurnost, Ispravnost, Opisno polje, je li podatak Mjeren, treba li ga ispisati, je li metoda Akreditirana, podatak Ocjenjiv i je li podugovoreno.

Nakon unosa rezultata mjerenja, program sam nudi ocjene ispravnosti, ovisno i referentnim vrijednostima.

Kad se rade ispitivanja za tehničku ispravnost objekta, program može generirati ispitno izvješće sa zajedničkim mišljenjem više uzoraka.

Ako je potreba, program omogućava evidenciju kompozitnih uzoraka voda s iste lokacije uzorkovanja.

Kod svih zaključaka različitih analiza kao i organoleptičkih ispitivanja, koji se inače pune slobodnim tekstom, program nudi predefinirane tekstove.

Specifično za otiske kod određivanja konačne, program uzima u obzir da do 25% ispitanih uzoraka može biti neprihvatljive mikrobiološke čistoće.

Ispis radnih naloga, ispitnog izvješća i računa/uplatnica program generira u pdf formatu.

Nalaz može biti dostavljen na više lokacija.

Ispitni izvještaj

Omogućava on-line informacije o preuzetim uzorcima po pojedinim laboratorijima, te trenutnom statusu izvještaja (nalaza).

Program može duplicirati stare zahtjeve, tako da je korisniku omogućen brzi unos više uzoraka (lokacija) od istog zahtjevatelja.