Kontakt

Aplikacija d.o.o.

Aplikacija d.o.o.

Šišićeva 18, 10000 Zagreb

OIB: 05580399392

Telefon: +385 1 6697 061

Fax: +385 1 6688 899

Email: aplikacija@aplikacija.com

Aplikacija d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080120928. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Jasna Čuić

Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | broj žiro računa: 2360000-1101268020