Apli-MIKRO

Ključne funkcionalnosti


Web servis: Info o pacijentu

Web servis za podatke pacijenta

Podaci o osiguranoj osobi i njegovom statusu se dohvaćaju odnosno dopunjavaju i bezuvjetno ažuriraju putem HZZO web servisa. Dobivamo ime i prezime pacijenta, spol, datum rođenja, OIB, kategoriju osnovnog i broj police HZZO dopunskog osiguranja s datumom, te eventualnu oznaku HB. Za provedbu ove funkcionalnosti potrebna je smart kartica zdravstvenog djelatnika, čitač kartice i Cezih certifikat, te odgovarajuća rola Cezih sustava.


Preuzimanje uputnice s Cezih-a

Preuzimanje uputnice s Cezih-a

Slanjem MBO-a pacijenta na Cezih dobiva se popis njegovih nerealiziranih uputnica, a koje se onda mogu preuzimati odnosno rezervirati za dalju obradu.


1 klik na pretragu

1 klik na pretragu

Pretrage se evidentiraju preko check-boxova koji aktiviraju unaprijed definirane normative usluga i materijala. Generiranje radnog naloga i izlaznog računa samo jednim klikom!


Naljepnica uzorka

Dohvat podataka skeniranjem bar-koda

Brzi dohvat/pronalaženje podataka skeniranjem bar-koda s posudice uzorka, radnog naloga ili uputnice. Radni nalozi se mogu ispisati na papir ili na naljepnicu. Bar-kod se ispisuje u oba slučaja. Kod ispisa na papir možete odabrati veliki (DIN-A4) i/ili mali (DIN-A5) format.


Elektronski nalaz

Elektronski nalaz

Nakon unosa rezultata nalaza, doktor gumbom potvrđuje njegovu točnost. Tog trenutka program s certifikatom, koji se nalazi na smart zdravstvenoj  iskaznici doktora priključenoj na računalo,  elektronski potpisuje nalaz. Samo tako potpisan nalaz se preko Cezih-a (praktički odmah) dostavlja doktoru PZZ-a koji je uputnicu napisao.


Specijalistički izvještaji

Specijalistička statistika

Financijska statistika postupaka /materijala i naturalna statistika obrađenih nalaza s mnogobrojnim filterima po izvještajima:

  • Mikroorganizmi i vrste uzoraka
  • Mikroorganizmi (bakterije)
  • Pretrage (serologija)
  • Uzorci
  • Antibiotici
  • Pretrage
  • Pacijenti
  • Protokoli izolata
  • Uzorci po uputiteljima
  • WHOnet izvješće

Decentralizirano prikupljanje uzoraka

Dislocirano prikupljanje uzoraka

Omogućena evidencija dislociranog prikupljanja uzoraka te slanje nalaza po dovršetku na mjesto na kojem je uzorak prikupljen. Ova opcija vam stavlja pod jedan virtualni krov vaše: epidemiološke službe, udaljene laboratorije i fakturnu službu. U slučaju da trebate još jedno dodatno mjesto prikupljanja, samo trebate otvoriti novog korisnika i dati mu računalo s internet pristupom.