• Hrvatski
 • English
 • Kontakt

  Aplikacija d.o.o.

  Aplikacija d.o.o.

  Šišićeva 18, 10000 Zagreb

  OIB: 05580399392

  Telefon: +385 1 6697 061

  Fax: +385 1 6688 899

  Email: aplikacija@aplikacija.com

  Aplikacija d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080120928. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

  Član uprave: Jasna Čuić

  Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | broj žiro računa: 2360000-1101268020