Kadrovska evidencija

Modul kadrovske evidencije počiva na pohranjenoj strukturi firme u vidu sistematizacije RM, fizičkih lokacija te odjela/djelatnosti.


Podaci o radnicima se vode prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine (60-ak polja, od kojih su neki naravno obvezni).


Pored općih/osobnih podataka, kronološki se prate podaci o:

 • Raspoređivanju na radna mjesta
 • Izobrazbama
 • Dozvolama
 • Radnoj knjižici
 • Socijalnim podacima
 • Liječničkim pregledima
 • Dodatnim podacima
 • Putnim nalozima
 • Ugovorima i rješenjima
 • Prisutnostima i odsutnostima
 • Godišnjim odmorima

Primjer rada programa je modul godišnjih odmora, gdje proces ide po prilici ovako:

Jednom godišnje se aktivira procedura “Prava na godišnji odmor”, tijekom koje program generira dane GO koji temeljem zadanih kriterija ostvaruje radnik (pravna služba, pravilnik o GO). Ti kriteriji su mogu biti:

 • Zakonski minimum: obično 18 ili 20 dana
 • Stručna sprema: VSS 4 dana, VŠS 3 dana, SSS 2 dana …
 • Radni staž: 5-10 godina 2 dana, 10-15 3 dana, 15-20 4 dana …
 • Rad u otežanim uvjetima (smjena, turnus, dežurstvo): 2 dana
 • Roditeljstvo: jedno dijete 2 dana, 2 djeteta 3 dana, tri djeteta 4 dana …
 • Uzdržavanje invalidnog člana obitelji: 2 dana
 • Ostala prava: x dana

Kad se utvrdi broj dana GO koji radnik ostvaruje u jednoj godini program evidentira Korištenje GO svakog radnika. Nakon odobrenja GO od strane nadređenih, program generira Rješenje o GO za svako korištenje. Na taj način, saldo prava, korištenih i neiskorištenih dana GO za svaku godinu je uvijek vidljiv i lako dostupan.
Forma za dodjelu prava, bilo da se ona dodjeljuju automatski ili ručno je u prilogu.